Mục lục:

Khu vực nào ở California?
Khu vực nào ở California?
Anonim

Danh sách các khu đô thị California

Thứ hạng Tên Dân số (ước tính điều tra dân số năm 2010)
1 Los Angeles-Long Beach-Anaheim 12, 150, 996
2 San Francisco-Oakland 3, 281, 212
3 thành phố San Diego 2, 956, 746
4 Riverside-San Bernardino 1, 932, 666

Tương tự, chúng ta có thành phố nào ở California?

Danh sách các thành phố lớn nhất của California theo dân số

Xếp hạng năm 2018 Thành phố Quận
1 Los Angeles Los Angeles
2 thành phố San Diego thành phố San Diego
3 San Jose Santa Clara
4 San Francisco San Francisco

Ngoài ra, California là vùng nào? California nằm ở cực tây của Hoa Kỳ, Thái Bình Dương Khu vực đặc biệt. California hoạt động theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương, cùng với Bang Washington, Oregon, Nevada và Idaho.

Về vấn đề này, 5 vùng của California là gì?

TL; DR: California có bốn khu vực địa lý chính khác nhau về dân số, kinh tế, động vật hoang dã và khí hậu: Bờ biển, Thung lũng trung tâm, Những ngọn núi và sa mạc.

Thành phố nào là tốt nhất để sống ở California?

Những nơi Tốt nhất để Sống ở California bao gồm:

  • San Francisco.
  • San Jose.
  • Thành phố San Diego.
  • Santa Barbara.
  • Santa Rosa.
  • Sacramento.
  • Los Angeles.
  • Salinas.

Phổ biến theo chủ đề